Léhűtő - Szövegek

HARASZTŸ István Édeske: Kossuth-díjas művész, kinetikus szobrász
Dimenziók, felhasznált anyagok, működés
A LÉHŰTŐ mint szobor és a hozzá vezető út. A műtárgy helye a Harasztÿ-életműben